Warunki użytkowania serwisu

 1. Musisz mieć ukończone 18 lat lub co najmniej wiek pełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkasz lub w której korzystasz z tej usługi.
  2. Aby uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich, musisz zarejestrować konto Hostownik („Konto”), podając swoje pełne imię i nazwisko, aktualny adres, numer telefonu, prawidłowy adres e-mail i wszelkie inne informacje wskazane zgodnie z wymaganiami. Hostownik może odrzucić Twoje zgłoszenie do stworzenia konta lub anulować istniejące Konto, z dowolnego powodu, według własnego uznania.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hostownik użyje podanego adresu e-mail jako podstawowej metody komunikacji.
  4. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła. Hostownik nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezachowania bezpieczeństwa konta i hasła.
  5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania i treści, takie jak zdjęcia, obrazy, filmy, grafiki, treści pisane, pliki audio, kod, informacje lub dane przesłane, zgromadzone, wygenerowane, przechowywane, wyświetlane, dystrybuowane, przesyłane lub prezentowane w lub w związku z Twoje konto („Materiały”).
  6. Naruszenie  dowolnego punktu w Warunkach świadczenia usług, zgodnie z wyłącznym uznaniem Hostownik spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

Właścicielem Hostownik.pl jest „Hostownik.pl – Dominik Kamiński” z siedzibą w Białczu przy ul. Gorzowska 2A, 66-460 Witnica, o numerze NIP 599-325-73-55